YAZARLARIMIZ

Dr. Ahmet Hamdi TOPAL

Dr. Ahmet Hamdi Topal
Adres ve Telefonlar:
İş adresi : KTÜ – İİBF, Trabzon
Kişisel Bilgi:
Doğum Tarihi : 05.05.1974
Doğum Yeri : Eynesil (Giresun)
Yabancı Dil : İngilizce
Eğitim:
1992 – 1996: Lisans, Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi
1997 – 1999 : Y. Lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devletler Hukuku Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi.
1999 – 2004 : Doktora, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi.
İş:
1998 - 1999 : Araştırma Görevlisi, KTÜ, İİBF
1999– 2004 : Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
2004– (......) : Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI