Makale Takip Çizelgesi

Sonuca Ulaşmış Makaleler

Makale ID Makale Adı Durum
0126 BORÇ YÖNETİM OFİSLERİ VE TÜRKİYE' DE UYGULANABİLİRLİĞİ Makaleden düzeltme talep edilmiştir.
0126d1 BORÇ YÖNETİM OFİSLERİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0129 ÇEVREYİ MERKEZ ALAN İŞLETMECİLİK Makale yazar talebiyle geri çekilmiştir.
0130 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜİAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEİĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 5786 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0132 BİREYSEL PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARA YÖNELİK KOCAELİ BÖLGESİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Makaleden düzeltme talep edilmiştir.
0132d1 BİREYSEL PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARA YÖNELİK KOCAELİ BÖLGESİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0134 SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE KIRŞEHİR’İN İKTİSADİ VE SOSYAL YAPISI ve AHİLİĞİN İZLERİ Makaleden düzeltme talep edilmiştir.
0134d1 SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE KIRŞEHİR : İKTİSADİ VE SOSYAL YAPISI VE AHİLİĞİN İZLERİ Makale yazar talebiyle geri çekilmiştir.
0139 ALMANYA’DA YEREL YÖNETİMLER VE TÜRKİYE YEREL ÖNETİM YAPISI İLE MUKAYESELİ DEĞERLENDİRMESİ Makaleden düzeltme talep edilmiştir.
0139d1 ALMANYA’DA YEREL YÖNETiMLER VE TÜRKiYE YEREL ÖNETiM YAPISI iLE MUKAYESELi DEĞERLENDiRMESi Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0140 PLANLI KALKINMA DÖNEMİ TÜRKİYE İHRACAT POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0141 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ Makaleden düzeltme talep edilmiştir.
0141d1 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0142 TÜRKİYE’DE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN MERKEZİ ÖRGÜTLENMESİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0143 KÜRESELLEŞME VE BAŞLICA KÜRESEL ÇEVRE KİRLİLİKLERİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0144 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE MESLEK ETİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ BİR GERÇEK Mİ YOKSA BİR MİT Mİ? Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0145 İSLAM CEZA HUKUKUNDA KISAS Makaleden düzeltme talep edilmiştir.
0145d1 İSLAM CEZA HUKUKUNDA KISAS Makale yayınlanmaya uygun görülmemiştir.
0146 AB MÜKTESEBATI VE ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE DERNEKLER MEVZUATININ KARŞILAŞTIRILMASI Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0147 GATT, ULUSLARARASI TİCARET VE ÇEVRE Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0148 EĞİTİMDE KALİTE UNSURLARININ KALİTE FONKSİYON YAYILIMI İLE BELİRLENMESİ VE BİR UYGULAMA Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0149 YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE ETKİLERİ VE KATKILARI Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0150 ENFLASYON HEDEFLENMESİ VE ENFLASYON POLİTİKALARIN UYGULANMA SONUÇLARI Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0151 BALIKESİR İLİNDE KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL ANALİZİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0152 Telekom Sektörünün Dönüşümü ve Bunun Kamu Yönetiminin Kavram Dağarcığına Etkisi Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0153 TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI BİR SEKTÖR: SEYYAR SATICILIK VE İŞPORTACILIK Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0154 KENTİÇİ ULAŞIMINDA KARAYOLU ULAŞIMINA ALTERNATİF SİSTEM: RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ Makale yayınlanmaya uygun görülmemiştir.
0155 PETROL FİYATININ HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Makale yazar talebiyle geri çekilmiştir.
0156 İSLAMİ BANKACILIK VE TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞİMİ Makaleden düzeltme talep edilmiştir.
0156d1 İSLAMİ BANKACILIK VE TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞİMİ Makaleden düzeltme talep edilmiştir.
0156d2 İSLAMİ FİNANS SİSTEMİ İÇERİSİNDE İSLAMİ BANKACILIĞIN YERİ VE TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞİMİ Makaleden düzeltme talep edilmiştir.
0156d3 İSLAMİ FİNANS SİSTEMİ İÇERİSİNDE İSLAMİ BANKACILIĞIN YERİ VE TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞİMİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0157 POLİTİK ALANIN FARKLI SİYASAL PROJELERE AÇIKLIĞI SORUNU: ANAYASA MAHKEMESİ VE İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0158 TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA ÇEVRE, KALKINMA VE TİCARET Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0158d1 TÜRKİYE'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAĞLAMINDA ÇEVRE, KALKINMA VE TİCARET Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0159 KLASİK LİBERAL TEORİDE BİREYCİLİĞİN YERİ VE ÖNEMİ İLE BİREYCİLİK VE KALKINMA SORUNSALI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER Makaleden düzeltme talep edilmiştir.
0159d1 KLASİK LİBERAL TEORİDE BİREYCİLİĞİN YERİ VE ÖNEMİ İLE BİREYCİLİK VE KALKINMA SORUNSALI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0160 BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI ve TÜRKİYE UYGULAMASI Makaleden düzeltme talep edilmiştir.
0160d2 BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI ve TÜRKİYE UYGULAMASI Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0161 İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ: BANKA MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Makale yazar talebiyle geri çekilmiştir.
0162 GÜNÜMÜZDE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE UYGULANAN PARA KURULLARI VE ÖNEMİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0163 FAALİYET TABANLI BÜTÇELEME SİSTEMİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0164 KURUMSAL SÜREÇ ETKİNLİĞİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TEMELLİ İÇ KONTROL SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0165 FISCAL RULES: WOULD IT BE A FISCAL POLICY CHANGE IN TURKEY? Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0165d1 FISCAL RULES: WOULD IT BE A FISCAL POLICY CHANGE IN TURKEY? Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0166 SINIR TİCARETİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE SINIRLARIN SERBEST YERLER HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0167 DEVLET YARDIMLARI, SEKTÖREL YOĞUNLAŞMA VE REKABET Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0168 İSTİHDAM ARTIŞI İŞSİZLİK SORUNUNU ÇÖZMEKTE YETERLİ MİDİR? Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0169 FİNANSAL PİYASALAR VE KÜRESELLEŞME Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0170 TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE REFORM VE TÜRKİYE’DE METROPOLİTEN YÖNETİMLER Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0171 1980 SONRASI TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANMASI BAĞLAMINDA TÜRK METROPOLİTEN Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0172 EKONOMİK KÜRESELLEŞMENİN ULUS-DEVLET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0173 Sıcak Para Akımlarının Ekonomik Krizler Üzerindeki Etkisi Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0174 YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP 252 BİNALAR HESABININ TFRS 1 ’E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARINA AKTARILMASI Makale yazar talebiyle geri çekilmiştir.
0175 PERFORMANS YÖNETİMİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ) Makale yazar talebiyle geri çekilmiştir.
0176 ÖZEL HASTANE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ Makale yayınlanmaya uygun görülmemiştir.
0177 TARIMSAL GÖSTERGELER AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0178 SEÇİLMİŞ MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLERİN HİSSE SENEDİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0179 ONARIM İŞLERİNDE İHALE YÖNTEMİ SEÇİMİ VE SORUMLULUKLAR Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0180 BELEDİYELERİN DENETİMİNDE FARKLI BİR MODEL ÖNERİSİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0181 YEREL HALKIN ÜNİVERSİTE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BAKIŞ AÇISI: BALIKESİR ÖRNEĞİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0182 GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRLERİNİN REKABET GÜCÜNÜN BALASSA ENDEKSİ İLE ANALİZİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0183 LİDERİN İTİBARININ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNE ETKİSİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0184 TÜRK KAMU YÖNETİMİ SİSTEMATİĞİNDE ÖZEL AMAÇLI METROPOLİTEN YÖNETİM KURULUŞLARININ ANALİZİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0185 TÜRKİYE’DE VERGİYE UYUM: MÜLAKAT ÇALIŞMASI Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0186 İÇ KONTROL SİSTEMİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ “COSO ve COCO MODELİ” Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0187 DOĞANIN EĞİTİMDE POSTMODERN KAVRAMLARA ARALADIĞI KAPI: DOĞA GÖZLEMLERİ VE BİLİMSEL OKURYAZARLIK Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0188 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Muhasebe Eğitimine Yansıması: Ankara’daki İşletme Yüksek Lisans Öğrencilerinin Görüşleri Makale yazar talebiyle geri çekilmiştir.
0189 ÇEVRİMİÇİ KULLANICI TERCİHLERİ VE BİLGİSAYAR TUTUMLARININ E-DEVLET GÜVENLİĞİ ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0190 GAYRİMADDİ VARLIKLARIN GSMH’ YE KATKILARI Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0191 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ KARTI KULLANIM ALIŞKANLIKLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR PİLOT ARAŞTIRMA Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0192 YEREL MAL ve HİZMETLERİN KAPSAMINDAKİ DEĞİŞMENİN İKTİSADİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0193 İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0194 DÜNYANIN EN BÜYÜK ÖZEL SEKTÖR FON TRANSFER SİSTEMİ: CHİPS Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0195 SOSYAL DIŞLANMA VE İŞGÜCÜ PİYASASINDA GENÇLER Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.
0196 SATIŞ ÖNCESİ VE SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Makale yazar talebiyle geri çekilmiştir.
0197 TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ’NİN 1998-2013 YILLARI ARASI UYGULAMASI Makale yazar talebiyle geri çekilmiştir.
0198 SERMAYE PİYASALARINDA KOTASYON VE KOTASYONUN FAYDALARI Makale yayınlanmaya uygun görülmüştür.


Mevzuat Dergisi - Hakem Takip Sistemi Hakem Girişi
Bu bölüm makalelerin hakemler tarafından değerlendirilmesi içindir.
Bölüme sadece Yayın Kurulundaki hakemlerin erişmeye izni vardır.